การประชุมวิชาการกลางปี 2564


กำหนดการประชุม

การลงทะเบียน

Online Webinar

อัตราค่าลงทะเบียน:
Online (ประชุมวิชาการกลางปี + ASNA) 3,000 บาท
อดีตนายกสมาคมประสาทวิทยาฯ
คณะกรรมการบริหารฯ
วิทยากร/ประธาน/ประธานร่วม/
สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาฯ 60 ปี ขึ้นไป
ยกเว้นค่าลงทะเบียน

Registration


**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ E-mail: nstt2004@gmail.com

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการส่ง Link สำหรับเข้าร่วมงานประชุม

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป