การประชุมวิชาการกลางปี 2564


กำหนดการประชุม

ปิดรับลงทะเบียน

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป